Svetsbo AB har en bred drygt 40 årig erfarenhet av inspektioner, reparationer,

renoveringar, nybyggnationer, skrotningar när det gäller spärrfilter

(el- och slang filter), rökgaskanaler, värmebehandlingsugnar och fläktar.

Mycket utför vi själva - i andra fall är vi rådgivare och/eller arbetsledning.

Allt utifrån kundens specifika behov.

Vi är ISO Certifierade både Kvalitet och Miljö(9001:2008, 14001:2004) sen 2003.

Svetsbo AB har tillverkat 84 st utrymningsdörrar

på uppdrag av Trafikverket i

Ådalsbanans nybyggda tågtunnlar mellan Långsele och Sundsvall.

Vår specialbyggda utrymningsdörr och den patenterade låsmekanismen

klarar mycket högt tryck, brand och den kemiskt aggressiva miljön som finns i tunnlar.