Vi fick 2010 en stororder på 84 utrymningsdörrar till Ådalsbanans nybyggda tågtunnlar av Trafikverket. Den säkrare utrymningsdörren, med förstärkt låsmekanism, har installerats i Ådalsbanans tunnlar mellan Långsele och Sundsvall.

 

Vi har konstruerat en utrymningsdörr (High Pressure Security Door, HPSD) med en egen patenterad låsmekanism (High Pressure Security Lock, HPSL) som håller kvar utrymningsdörren i stängt läge vid mycket höga tryck, samtidigt som det är möjligt att med hjälp av ett specialdesignat dörrtrycke snabbt öppna den vid behov.

 

I alla längre tåg- och biltunnlar finns ett antal utrymningsdörrar för att rädda liv vid en eventuell brand och/eller olycka. Utrymningsdörrarna utsätts idag för en kemiskt mycket aggressiv miljö och ett extremt högt tryck från framrusande tåg och bilar. Tågen som trafikerar dessa tunnlar kan väga upp till 1 400 ton och idag hålla en hastighet på upp till 250 km/tim, vilket ställer oerhörda krav på dagens och morgondagens utrymningsdörrar.

 

Svetsbo ABs utrymningsdörr (HPSD), med den nya unika patenterade låsmekanismen, är tillverkad i korrosionsskyddat och brandhämmat material som står emot både stort tryck och brand. Den är rejält förstärkt för att klara den aggressiva miljön och det höga trycket i tåg- och biltunnlar och panikregellåset kan användas med en- eller flerpunktslåsning för utrymnings-, brand-, rökavskiljande- och tryckutsatta dörrar.

 

Eftersom låsmekanismen består av minimalt antal rörliga delar och är tillverkad av brandhämmat och korrosionsskyddat material kan det inte gå i baklås. Utrymningsdörren och den patenterade låsmekanismen tål den kemiskt aggressiva miljö som finns i tåg- och biltunnlar och ett tryck på 4000 Pascal över 100 000 gånger. Den har testats och blivit godkänd hos Statens Provningsanstalt, SP.

Med våra lås löser du samtliga behov av säkerhet, bekvämlighet och utrymning. Låsen är konstruerade för att sitta i alla typer av dörrar och för att uppfylla gällande standards och CE-certifieringskrav.