Svetsbo AB startades 1995 av Bo och Lena Nilsson. Bo Nilsson har lång erfarenhet av licenssvetsning, rökgasreningsprocessen och det mesta där omkring. Bo är dessutom arbetsdykare och svetsar därför också under vatten. Lena var utbildad ekonom och teknisk programmerare. 


Svetsbo AB vann Gazellpriset i Blekinge län 2002, och 2003 certifierades företaget enligt ISO 9001 (Kvalitetssystem) och ISO 14000 (Miljöledningssystem) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 2004 fick Svetsbo sina företagslicenser inom svetsning, vilka förnyas regelbundet. 2007 – 2008 utbildade vi personalen i termisk fotografering och balansering.

Under 2010 utvecklade Svetsbo de kraftiga, rostfria dörrarna som tål både brand och höga tryck – High Pressure Security Door (HPSD). High Pressure Security Look (HPSL) - Panikregellåset skapades också då och 2011 fick Svetsbo patent på låset.

Idag drivs Svetsbo AB av 3 generationer. Bo Nilsson, Ramona Svensson(dotter), Naomi Svensson (Barnbarn). Ramona Svensson har tidigare arbetat med cadritning och inköp/försäljning i företaget men idag arbetar hon med ekonomi och administrationen. Naomi är ny på det här och är under inlärning i företaget, hon är utbildad inom teknologi och vetenskap, hon kommer så småningom att arbeta med cadritning och inköp/försäljning.