HPSL är det säkra panikregellåset som är konstruerat för att hålla kvar en dörr, ett fönster, en lucka eller liknande i stängt läge – samtidigt som det är möjligt att med hjälp av vårt dörrtrycke snabbt kunnat öppna vid behov.

HPSL är ett starkt och kraftigt panikregellås som kan användas med en- eller flerpunktslåsning för utrymnings-, brand-, rökavskiljande- och trycksatta dörrar, såsom utrymningsdörrar i tåg- och biltunnlar.

Låset är säkert och tåligt. Det kan inte gå i baklås eller rosta sönder. Det tål en kemiskt aggressiv miljö och tryck upp till 4000 Pascal minst 100 000 gånger (SP, Statens Provningsanstalt).

Låset är så starkt att om dörren inte är lika stark så håller inte dörren.

HPSL låset passar även till smalprofildörrar.

Funktionsbeskrivning:
Kompletteras med trycke, RB
Monteras utanpåliggande på dörrens insida/utsida
Material: rostfritt stål.

Tekniska data:
Samma utförande för vänster och högerdörrar


Trycktestad 4 000 Pascal, 100 000 ggr. (Statens Provningsanstalt, SP)

Utvecklat och patenterat av Svetsbo AB.