Vi vibrationsmäter, riktar upp och balanserar elmotorer, pumpar, fläktar, växellådor, mm.

Vibrationsmätningen utförs i förebyggande syfte för att minska underhållskostnaderna i längden; kostnader för t ex renovering och byte av lager eller - i värsta fall - för ett akut haveri.

På stora industrimaskiner tjänas kostnaden för åtgärden in snabbt på enbart energibesparingen.