Brand i bottenficka

Vi inspekterar och besiktigar spärrfilter, både el- och slangfilter. Kunden får en rapport med fel och bilder. Om det är något som är problem så presenterar vi förslag på lösningar.

Vi utför också reparationer och renoveringar enligt kundens önskemål och ger kunden förslag om vi har en lösning som är bättre och/eller billigare för kunden.

Vi har utrustning och kunskap till att rensa slangarna i slangfiltren på plats, vilket gör att slangarna kan användas betydligt längre innan de behöver bytas. Och det i sin tur ger lite besparingar åt kunden.

Slagstäd på utfällningen som behöver repareras.
Läckande spjäll och för hög hastighet på luften.
Läckage i svetsskarvar som är reparerat.
Kallras p.g.a dåligt isolerat.
Spricka i ramdelar
Bristande underhåll.