Vi har byggt rökgasreningen i projektet G.A.R.P. mellan 2005-2008 på Gärstadverket, hos Tekniska Verken i Linköping AB.

Vi utför nybyggnation, genom att vi själva konstruerar och gör ritningar i SolidWorks, där vi på ett enkelt sätt gör hållfasthetsanalyser, rörelseanalyser och flödesanalyser. Vi kan därmed presentera ett helhetspaket med både konstruktion och nybyggnation.