Vi utför också inspektioner med värmekamera för att finna olika typer av värmeläckage.

Med en värmekamera kan potentiella problem upptäckas och repareras redan innan

ett egentligt fel uppstått.

Med värmekameran ser man direkt skillnaden i temperaturen och med rätt kunskaper

kan man göra en diagnos av var det t.ex behöver isoleras bättre.