Energibolag

Vanliga problem:

När rökgasfilter inte fungerar eller när värdena på rökgasutsläppet är för höga, utreder vi var problemet finns eller vari det består. 

Vanliga lösningar:

Vi gör en inspektion och sammanställer en rapport. Detta leder oftast till att vi också får åtgärda de funna problemen. För följande energibolag har vi bl a utfört inspektioner, renoveringar, reparationer och montage av rökgasreningar. 

Halmstad Energi & Miljö AB

Kalmar Energi Värme AB

Mjölby-Svartådalens Energi AB

Nybro Värmecentral AB

Oskarshamn Energi AB

Tekniska Verken i Linköping AB

Värnamo Energi AB

Öresundskraft Kraft & Värme AB

LH Driftteknik AB

Besiktningar, inspektioner och reparatiner och renoveringar på olika anläggningar hos LH Drifttekniks kunder.

Envipower AB

Besiktningar, inspektioner och reparatiner och renoveringar på olika anläggningar hos Envipowers kunder.

Tekniska Verken i Linköping AB

Det s k GARP-projektet genomfördes under åren 2005-2007. Det innebar skrotning av de gamla pannorna och av rökgasreningen, som var föråldrad. Därefter byggde vi ny rökgasrening, monterade och körde igång den.

Nordic Bellows AB

Renovering av spjäll, och mindre justeringar när det gäller vävkompensatorer, bälgar och spjäll. Vi har utfört byte av stål- och tygkompensatorer samt montage och reparationer på olika anläggningar hos Nordic Bellows kunder.

Trafikverket

Konstruerat och byggt 84 st utrymningsdörrar med våra patenterade lås till Ådalsbanans nybyggda tågtunnlar.

Volvo Personvagnar AB

Konstruktion, tillverkning och montering av en limhärdsugn.

SAAB Automobile AB

Konstruktion, tillverkning och montering av en limhärdsugn.

Scania CV AB

Ombyggnation och renovering av måleriet, samt byte av fläktar.

Boberg Recycling AB

Skrotningar hos deras kunder samt renovering av containrar.

Karlskrona Kommun

Konstruktion och tillverkning av rostfria s k teknikhus för skydd över kommunens pumpar.

Licenssvetsning

Licenssvetsning i både rostfritt och svart hos följande företags kunder:

 LJ Oljeledningar AB

Stål & Rörmontage AB

Karlshamns Rörmontage AB